ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Με το πέρασμα των χρόνων έχουν δημιουργηθεί αρκετών ειδών προσεγγίσεις ψυχοθεραπείας. Η Συνθετική Ψυχοθεραπεία όπως και η ίδια η λέξη εννοεί, συνθέτει θεωρίες και τεχνικές με απώτερο σκοπό την ορθή και αποτελεσματική αντιμετώπιση στο κάθε ζήτημα για το οποίο ο κάθε θεραπευόμενος ενδιαφέρεται να επικεντρωθεί. 

Η ψυχολόγος Χρυσή Στάμου έχει εκπαιδευτεί στην Συνθετική Ψυχοθεραπεία τριών προσεγγίσεων. Πρώτον την Ψυχοδυναμική προσέγγιση, δεύτερον τη Γνωσιακή Συμπεριφορική προσέγγιση και τρίτον την Προσωποκεντρική προσέγγιση.

Η Ψυχοδυναμική προσέγγιση χρησιμοποιεί ως επί το πλείστον τον <<ελεύθερο συνειρμό>> όπου ο θεραπευόμενος μπορεί να μιλήσει για οτιδήποτε θελήσει τη δεδομένη χρονική στιγμή και να εμβαθύνει κυρίως σε εμπειρίες του παρελθόντος. Με αυτόν τον τρόπο ο θεραπευτής εστιάζει σε δυσλειτουργικά μοτίβα που πιθανόν να υπάρξουν, συμπεριφορές και συναισθήματα τα οποία δεν ήταν ορατά στον ίδιο τον θεραπευόμενο.

Η Γνωσιακή Συμπεριφορική προσέγγιση εστιάζει κυρίως στο εδώ και τώρα. Καθορίζεται ο προσωπικός στόχος του θεραπευόμενου και μέσα από τη χρησιμοποίηση ειδικών ψυχοθεραπευτικών τεχνικών, παρακολουθείται και αξιολογείται η πορεία μέχρι την επίτευξη του εκάστοτε στόχου.

Η Προσωποκεντρική προσέγγιση, είναι μία μη κατευθυντική προσέγγιση. Η ενσυναίσθηση, η άνευ όρων αποδοχή καθώς και η αυθεντικότητα από πλευράς του θεραπευτή είναι βασικά χαρακτηριστικά που είναι ικανά από μόνα τους να δώσουν το έναυσμα στον θεραπευόμενο να αναπτυχθεί από μόνος του. Αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν στρέφει τον θεραπευόμενο σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις αλλά το ίδιο το άτομο αναγνωρίζει την αυτονομία του  και οδηγείται το ίδιο προς την αυτοπραγμάτωσή του. Αυτοπραγμάτωση χαρακτηρίζεται το σημείο εκείνο όπου το άτομο βρίσκεται στο μέγιστο της ανάπτυξής του και μπορεί έτσι να αξιοποιήσει στοιχεία της προσωπικότητάς του, επιτυχώς.

Στον παρακάτω πίνακα θα αναφερθούν οι περιπτώσεις εκείνες που επωφελούνται από τις παραπάνω προσεγγίσεις ψυχοθεραπείας.Ψυχοθεραπευτικές Προσεγγίσεις

Αγχώδεις Διαταραχές

Φοβίες (πχ. κοινωνική)

Κατάθλιψη

Συναισθήματα

Συγκρούσεις

Διατροφικές Διαταραχές

Διαταραχές Προσωπικότητας


Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία
Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

Προβλήματα Ελέγχου Θυμού

Σχιζοφρένεια

Ψυχώσεις

Σεξουαλικά προβλήματα

Προβλήματα σχέσεων

Οριακή/Μεταιχμιακή Διαταραχή Προσωπικότητας (ΜΔΠ)

Προβλήματα με ουσίες

Χρόνιος Πόνος

Φοβίες

Πανικό (πχ. κρίσεις πανικού)

Διπολική (Μανιο-καταθλιπτική) Διαταραχή

Μαθησιακές ΔιαταραχέςΠροσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία
Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία

Καταστάσεις στρες

Κακή διάθεση

Αυτοκαταστροφικές τάσεις

Επίλυση Συγκρούσεων

Αναδιοργάνωση Αξιών

Ερμηνεία Σκέψεων και Συναισθημάτων


Καλώς Ήρθατε