Η Επιρροή της Ψυχολογικής Κατάστασης στη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας Ή Αλλιώς Πολλαπλή Σκήρυνση

2023-01-20

Η σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ) είναι μία χρόνια και προοδευτική ασθένεια του κεντρικού νευρικού συστήματος που προκαλεί ποικίλα συμπτώματα, όπως δυσκολία στο περπάτημα, κόπωση και γνωστικές διαταραχές. Η ψυχολογική κατάσταση ενός ατόμου με σκλήρυνση κατά πλάκας μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη συνολική ευημερία και την ποιότητα ζωής του. 

Η κατάθλιψη και το άγχος είναι συχνά μεταξύ των ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας, με εκτιμήσεις που κυμαίνονται έως και 60% να βιώνουν κατάθλιψη κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της πορείας της ασθένειάς τους. Αυτές οι ψυχικές καταστάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε μειωμένα κίνητρα, κοινωνική απομόνωση και μειωμένη ικανότητα ελέγχου των συμπτωμάτων.

Επιπλέον, οι ασθενείς με ΣΚΠ μπορεί να έχουν συναισθηματικές και ψυχολογικές αντιδράσεις στη διάγνωσή τους και στις αλλαγές των σωματικών τους ικανοτήτων, όπως άγχος, τύψεις και θλίψη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη ένταση και ανησυχία, η οποία μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα της ΣΚΠ.

Η διατήρηση μιας ευχάριστης ψυχολογικής κατάστασης, από την άλλη πλευρά, μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση των συμπτωμάτων. Η διαχείριση του άγχους και οι ομάδες υποστήριξης μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα με ΣΚΠ να διαχειριστούν τα συμπτώματά τους και να βελτιώσουν τη συνολική ποιότητα ζωής τους.

Εν κατακλείδι, η ψυχολογική κατάσταση ενός ατόμου με σκλήρυνση κατά πλάκας μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη συνολική ευημερία και την ποιότητα ζωής του. Ενώ η απελπισία και το άγχος είναι ευρέως διαδεδομένα μεταξύ των ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας, η διατήρηση μιας καλής ψυχολογικής κατάστασης μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση των συμπτωμάτων της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Τα άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ψυχολογική βοήθεια και εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να διαχειριστούν τα συναισθηματικά και ψυχολογικά ζητήματα της νόσου.

Καλώς Ήρθατε